Vi søker Teknisk direktør

Laksesystemer er et ungt selskap som spesialiserer seg på løsninger til landbasert fiskeoppdrett. Gjennom samarbeid med Fjøssystemer, et av de ledende selskapene innen teknologi til landbruk, har Laksesystemer på kort tid oppnådd en solid posisjon i markedet med store teknologiske fortrinn og et landsdekkende serviceapparat. 
 
Laksesystemer opplever stor etterspørsel og søker nå en teknisk direktør som kan ta en sentral rolle i å utvikle selskapet videre. En person som i første omgang med faglig tyngde og bransjekunnskap vil kunne understøtte våre dyktige selgere og resten av selskapet for å bidra til at viktige referanseprosjekter eksekveres på en god måte i alle ledd. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver, og en mulighet til å ta en nøkkelrolle i oppbyggingen av et selskap med høyt ambisjonsnivå.
Sentrale arbeidsoppgaver
 • Støtte salgsapparat og prosjektleder for å sikre god eksekvering av viktige referanseprosjekter
 • Være en ressurs for serviceapparat og bidra til problemløsing og kontinuerlige forbedringsprosesser
 • Lede arbeidet med videreutvikling av løsninger og utvidelse av produktportefølje
 • Bygge en kompetanseorganisasjon og på sikt ha personalansvar
 • Ha høyt fokus på kvalitetssikring
 • Rollen, ansvarsområder og arbeidsoppgaver kan etter avtale omdefineres i takt med selskapets utvikling
Kvalifikasjoner
 • Teknisk utdannelse (fagskole eller ingeniør), eller annen relevant erfaring
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Erfaring knyttet til landbaserte oppdrettsanlegg
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel, evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Ledererfaring med gode resultater
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Et etablert nettverk innen næringen
 • Strukturert, og evner å sette rutiner i system
Arbeidssted
Etter nærmere avtale.
Send søknad snarest, eller innen 5. oktober til: ogkverneland@laksesystemer.no
 
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til daglig leder Ole Gabriel Kverneland, tlf. 959 78 077. Om ønskelig vil henvendelser håndteres fortrolig overfor oppdragsgiver inntil annet blir avtalt.

Send søknad snarest, eller innen 5. oktober. Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til daglig leder Ole Gabriel Kverneland, tlf. 959 78 077.