Vi søker prosjektleder og serviceleder

Laksesystemer er et ungt selskap som spesialiserer seg på løsninger til landbasert fiskeoppdrett. Gjennom samarbeid med Fjøssystemer, et av de ledende selskapene innen teknologi til landbruk, har Laksesystemer på kort tid oppnådd en solid posisjon i markedet med store teknologiske fortrinn og et landsdekkende serviceapparat.

Laksesystemer opplever stor etterspørsel og søker nå prosjektleder og serviceleder. Vi ser etter en prosjektleder som med erfaring og bransjekunnskap vil kunne sikre at viktige referanseprosjekter eksekveres på en god måte. Vi har også behov for en serviceleder som i takt med økende oppdragsmengde kan ta ansvar for å videreutvikle selskapets service og
ettermarked. Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver og en mulighet til å ta en nøkkelrolle i oppbyggingen av et selskap med høyt ambisjonsnivå.

Sentrale arbeidsoppgaver prosjektleder

 • Være eier av prosjektet og ta ansvar for at inngåtte kontrakter leveres i henhold til avtale, til riktig tid og med best mulig sluttresultat
 • Ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
 • Fokus på kvalitetssikring og forbedringsprosesser Sentrale arbeidsoppgaver serviceleder
 • Ta eierskap til service og ettermarked for landbasert akvakultur og bidra til å sikre stabil og god drift av anleggene våre
 • Aktivt markedsarbeid for å avdekke kundenes behov for servicetjenester, reservedeler og komponenter

Felles for stillingene

 • Ivareta god relasjon til kunder og samarbeidspartnere
 • Være en ressurs for resten av organisasjonen og utfylle et offensivt og velfungerende team
 • En del reiseaktivitet må påregnes
 • Rollen, ansvarsområder og arbeidsoppgaver kan etter avtale omdefineres i takt med selskapets utvikling

Kvalifikasjoner – felles for stillingene

 • Relevant utdannelse. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Erfaring knyttet til landbaserte oppdrettsanlegg
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel, evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar

Arbeidssted

 • Etter nærmere avtale

Send søknad snarest eller innen 30. mai til: ogkverneland@laksesystemer.no Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til daglig leder Ole Gabriel Kverneland, tlf. 959 78 077. Om ønskelig vil henvendelser håndteres fortrolig overfor oppdragsgiver
inntil annet blir avtalt.

Søknadsfrist 30. mai