Byggeprosessen

Samlet sitter Steinar Myhre og FS-gruppen med en erfaring og fagkompetanse man ikke finner andre steder. Dette gjør at vi som gruppe kan være med i en tidlig fase som rådgiver i byggeprosessen for å finne den optimale løsningen for hver enkelt kunde. Når kunden etter hvert har bestemt seg, utarbeider vi et tegningsunderlag og leverer ett samlet tilbud. Slik kan kunden være sikker på at det er kontroll på alle grensesnitt, og at alt som skal være med i leveransen er inkludert i prisen.

Slik oppføling har vi etter kontraktsinngåelse:

Prosjekteringsmøte

Deltakere: Byggherre, I-mek selger, prosjektleder(e) Steinar Myhre.

 • Gjennomgang av plan og byggteknikk, finne detaljløsninger sammen Utarbeidelse av arbeidstegninger, stolpeplaner m.m.
 • Grov framdriftsplan utarbeides
 • Referat skrives av Steinar Myhre

Oppstartsmøte, omtrent når graving er påbegynt

Deltakere: Byggherre, byggeleder, I-mek selger, samt alle involverte entreprenører.

 • Presentasjon av arbeidstegninger, faglige diskusjoner, HMS, rigg, formelle godkjenninger og omforent framdriftsplan.
 • Referat skrives av byggeleder.

Produksjon

Så fort alle tegninger er låst i samråd med kunde kan produksjonen starte.

 • Prefabrikasjon av betongdragere, plattendekker og kompaktdekker gjøres i vår produksjonshall på Levanger. • Eventuell prefabrikasjon av betongelementer, vegg eller brystning, gjøres på vår heleide fabrikk Hårr Betong Snåsa AS.
 • Bunnplate, kjellervegger og lavfundamenterte ringmurer støpes på byggeplass før montasje av prefabrikkerte dragere, dekker og spalter.
 • Råbygg av betongelement, tre, stål/sandwich samt takkonstruksjon reises på byggeplass.
 • Til slutt er det innvendig gulvstøp og ferdigstilling av betongarbeidene før imek-montasje og igangkjøring av fjøs. Dette er en ekstremt effektiv prosess og typisk byggetid for et fjøs med gjødselkjeller fra oppstart betong til tett bygg er ca. 9-10 uker.

Byggemøter underveis

Gjennomføres etter behov, gjerne som særmøter med aktuelle deltakere etter hvor man er i prosessen.

 • Referat skrives av byggeleder.

Ferdigbefaring og overtakelsesforretning

Deltagere: Byggherre, byggeleder, representant for den aktuelle entreprenøren.

 • Gjennomføres når leveranse er fullført.