Laksesystemers tørrfôringsanlegg

NYHET: Smart fôring

Endelig kan vi lansere vårt nye SCADA styresystem for fôringsanlegg! Basert på tett samarbeid med noen av landets beste fiskeoppdrettere har vi nå utviklet et helt nytt styresystem skreddersydd for landbasert akvakultur.

Ta kontakt; vi gleder oss til å gi demonstrasjon og vise hvorfor vi kaller det SMART FÔRING

Noen viktige innovasjoner:

  • Svært brukervennlig SCADA grensesnitt. Et raskt blikk på skjermen gir oversikt over status på fôring og eventuelle hendelser
  • Helautomatisk kalibrering av utfôret mengde. Hver gang man skifter pellet eller endrer hastighet på fôrautomat vil det være behov for å kalibrere gram / sekund. Dette skjer automatisk i Lakseystemers nye styresystem og kalibreringsverdiene logges over tid slik at man har full kontroll på fôrmengde til enhver tid
  • Frekvensstyrt fôring for maksimal presisjon. Ved å kjøre lav hastighet i fiskens tidlige livsstadier oppnås bedre spredning av fôret og signifikant bedre tilvekst enn ved tradisjonell pausetid / gangtid styring. Sammen med helautomatisert kalibrering oppnås maksimal presisjon på fôringen og full fleksibilitet i ønsket fôringsstrategi.
  • Digitalt kryptert sikkerhetsnøkkel for sikker og effektiv support ved behov for assistanse
  • Smart kontroll på bestilling av fôrbatcher gir særdeles høy simultankapasitet. Sammenlignet med våre konkurrenter kan Laksesystemers styring gi så mye som 70 % høyere kapasitet med samme hardware.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Kontakt informasjon

Henvendelsen gjelder