Stressreduserende lys

Overføring av lysteknologi for stressreduksjon fra landbruket til landbasert akvakultur.

I samarbeid med verdensledende ekspertise innen belysning for landbruk og drivhus, har Laksesystemer introdusert en innovativ lysløsning, spesielt designet for landbasert fiskeoppdrett. AgriLED 3 Aqua bygger på prinsippene fra fiskens biologi og bruker teknologi som er kjent fra andre matproduksjonsindustrier. Nylig forskning viser at denne lysløsningen bidrar til å redusere stress hos fisken og forsterker dens vekst.

  • Bedre tilvekst
  • Enklere røkting av kar
  • Mindre stress på fisk
  • Bedre lys i karet
  • Lyset penetrerer dypt ned i vannmassene

Nyhet: AgriLED 3 Aqua – Stressreduserende teknologi

Gjennom en spesiell oppbygging av reflektor oppnås en asymmetrisk spredning av lys ut av lampen som gjør at lyset fordeler seg helt jevnt i vannet. Når man sprer lyset bedre vil man raskt oppleve at fisken fordeler seg jevnere i karet, og at man får mindre hierarki og aggresjon. Dette bidrar til å redusere stressnivå og er positivt for tilvekst og fôrutnyttelse, samtidig som det kan bidra til å unngå størrelsesforskjeller i fiskegruppen. Bruk av tilsvarende lysteknologi til kylling viser reduserte nivåer av stresshormonet kortisol og at kyllingen i større grad beholder fjørdrakten; et klart tegn på forbedret dyrevelferd.

Asymetrisk spredning av lyset ut av armaturen (se vegg bakerst i bildet) sørger for jevn belysning der dyrene er og øker trivsel for dyr og røkter

Spesialtilpasset fiskens fotoreseptorer

Maksimal biologisk effekt med minimalt energiforbruk

AgriLED 3 Aqua er nøye designet for å optimalisere Fish Active Radiation (FAR). Dette sikrer at en større andel av energien som lampen utstråler har direkte biologisk relevans for fisken, noe som fremmer energieffektiviteten. Lampens spektrale sammensetning inneholder bølgelengder som er spesielt tilpasset fiskens visuelle kapasitet, inkludert pelletgjenkjennelse. Videre integrerer den bølgelengder rettet mot fiskens ekstraretinale fotoreseptorer, noe som bidrar til å minimere fysiologisk og atferdsmessig stress.

Bølgelengdene er valgt med utgangspunkt i ny forskning og gir maksimal påvirkning på melatoninsekresjon og dermed god kontroll på smoltifisering og tidlig kjønnsmodning. Spesifikke bølgelengder er også vist å stimulere genekspresjon av mch1, et hormon som spiller en viktig rolle blant annet i regulering av appetitt og stress. Studier har også vist økning i hormonene GH (veksthormon) og IGF1 (insulin-lignende vekstfaktor) med tilhørende økning i vekst (Zou et al, 2022).

Erfaringer hos Benchmark Genetics Salten AS

Mathias Dahlberg, teknisk sjef hos Benchmark Genetics Salten AS, er opptatt av biologi og fiskevelferd når han skal velge lys for deres dyrebare fisk.

«For oss er det viktig at lysene er driftssikre, og at vi ikke får noen utilsiktede endringer i lyset. Fisk liker ikke raske endringer, og hvis lyset plutselig endres vil fisken reagere og bli stresset. Det handler om velferd, så vi må ha et pålitelig lys og en sakte, flimmerfri dimming av lyset. Vi har ikke testet de nye lysene til Laksesystemer så lenge, men så langt ser det veldig bra ut. All fisken får lys, og vi kan se at det penetrerer langt ned i vannmassene. Fisken oppfører seg rolig, noe som er veldig viktig for oss. Installasjonen er ryddig og fin, så alt ser bra ut så langt».

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Kontakt informasjon

Henvendelsen gjelder