Produkter

Telling av fisk med AI-teknologi

ReelCount leverer nøyaktige fiskeantall, hver gang. Brukervennlig teknologi som sporer individuelle fisker for å gi nøyaktige tellinger i forbindelse med flytting av fisk .

Fiskevekt med AI-teknologi

ReelWeight – fiskevekt og vektdistribusjon i sanntid uten håndtering av fisk og tapte fôringsdager. «Plug and play» teknologi som sporer individuelle fisker for å gi nøyaktig måling av vekt.

Fôring med AI-teknologi

ReelAppetite – ruk sanntidsinformasjon til å forbedre fôreffektivitet. Laksesystemer tilbyr AI-drevet fôring til å
forbedre fôreffektivitet og produktivitet i landbasert akvakultur.

Stressreduserende lys

Overføring av lysteknologi for stressreduksjon fra landbruket til landbasert akvakultur.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Kontakt informasjon

Henvendelsen gjelder