Referanser

Helgeland Smolt avdeling Reppen – 2019
Vektbasert porsjonsfôringsanlegg

Bindalsmolt – 2019
Vektbasert porsjonsfôringsanlegg / fylleanlegg

Sisomar – 2019
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Smøla Klekkeri og Settefisk – 2019
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Måsøvla Settefisk, Sistrand – 2019
Fylleanlegg

Helgeland smolt avdeling Sundfjordsmolt – 2018
Vektbasert porsjonsfôringsanlegg

Salmonor – 2018
Fylleanlegg

Trøndersmolt – 2018
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Mowi Snillfjord – 2016
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Grieg Seafood Landersfjord – 2016
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Nordlaks, Smolten AS – 2015
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Trøndersmolt – 2014
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg