Referanser

It seems we can't find what you're looking for.

Helgeland Smolt avdeling Reppen
Vektbasert porsjonsfôringsanlegg

Bindalsmolt
Vektbasert porsjonsfôringsanlegg / fylleanlegg

Sisomar
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Smøla Klekkeri og Settefisk
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Måsøvla Settefisk, Sistrand
Fylleanlegg

Helgeland smolt avdeling Sundfjordsmolt
Vektbasert porsjonsfôringsanlegg

Salmonor
Fylleanlegg

Trøndersmolt
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Mowi Snillfjord
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Grieg Seafood Landersfjord
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Nordlaks, Smolten AS
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Trøndersmolt
Volumbasert porsjonsfôringsanlegg