Laksesystemers tørrfôringsanlegg

  • Simatek 44G har en makskapasitet på 16.300 kilo pr time (tilsvarer 26 m3).
  • DR850 har en makskapasitet på 870 kilo pr time.
  • DR1500 har en makskapasitet på 1.580 kilo pr time.

Disse tre løsningene kan leveres med følgende alternativer:

Fylleanlegg

Fylleanlegg er et fôrtrekk som fyller automatene på karkanten. Anlegget leveres med et intelligent styreskap som styrer fylletidspunkt sammen med en føler i hver fôrautomat.

Fyll siloene med samme anlegg
Med Simatek Drum Feeder og Simatek Pendular skålelevator kan vi både fylle siloene og fôre skånsomt og hurtig. Med anlegget fra Simatek unngår vi fôrknusing.

Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Volumbasert porsjonsanlegg er et restløst tørrfôringsanlegg som transporterer porsjoner med fôr fra siloene og ut til automatene. Føleren i automaten sender signal når det er behov for fôr. Porsjonen er forhåndsinnstilt med type fôr og mengde. Porsjonen blir beregnet av det inteligente styreskapet etter fôrets volumvekt. Visualiseringen på styreskapet gjør det mulig å lese av hvor mye fôr som hver dag er levert i hver automat.

Fyll siloene med samme anlegg
Med Simatek Drum Feeder og Simatek Pendular skålelevator kan vi både fylle siloene og fôre skånsomt og hurtig. Med anlegget fra Simatek unngår vi fôrknusing.

Vektbaserte porsjonsfôringsanlegg

Vektbaserte porsjonsfôring er et avansert restløst tørrfôringsanlegg for nøyaktig fôrregistrering på vekt, og med muligheter for flere fôrslag der en kan kjøre glidende fôrskifte. Dette anlegget kan fjernstyres og en kan justere fôringen ute ved hvert kar. Visualiseringen på styreskapet gjør det mulig å lese av hvor mye fôr som hver dag er levert i hver automat.

Fyll siloene med samme anlegg
Med Simatek Drum Feeder og Simatek Pendular skålelevator kan vi både fylle siloene og fôre skånsomt og hurtig. Med anlegget fra Simatek unngår vi fôrknusing.

For mer informasjon om våre tørrfôringsanlegg, ta kontakt

 

 

Laksesystemers intelligente styreskap

Vi har utviklet et eget styreskap basert på lagerførte komponenter fra norske elektrogrossister. Skapet gir stor fleksibilitet til deleforsyning som PLS, ventilreléer, pnaumatiske komponenter, frekvensomformere og kontaktorer. Skapet har en kombinert skjerm og PLS fra leverandøren Unitronic. Den spesifikke programvaren for anlegget lagres på SD-kort eller minnepenn, slik at oppdateringer, ev. bytte kan gjennomføres av anleggets egne teknikkere. Skapet har også en egen enhet for fjernstyring via internett, slik at vi som leverandør kan bistå med online support.

For mer informasjon, ta kontakt

Bildet viser vektbasert porsjonsfôringsanlegg, DR1500.

Få mer informasjon om Laksesystemers Tørrfôringsanlegg