Laksesystemers tørrfôringsanlegg

  • Simatek 44G har en makskapasitet på 16.300 kilo pr time (tilsvarer 26 m3).
  • DR850 har en makskapasitet på 870 kilo pr time.
  • DR1500 har en makskapasitet på 1.580 kilo pr time.

Disse tre løsningene kan leveres med følgende alternativer:

Fylleanlegg

Fylleanlegg er et fôrtrekk som fyller automatene på karkanten. Anlegget leveres med et intelligent styreskap som styrer fylletidspunkt sammen med en føler i hver fôrautomat.

Fyll siloene med samme anlegg
Med Simatek Drum Feeder og Simatek Pendular skålelevator kan vi både fylle siloene og fôre skånsomt og hurtig. Med anlegget fra Simatek unngår vi fôrknusing.

Volumbasert porsjonsfôringsanlegg

Volumbasert porsjonsanlegg er et restløst tørrfôringsanlegg som transporterer porsjoner med fôr fra siloene og ut til automatene. Føleren i automaten sender signal når det er behov for fôr. Porsjonen er forhåndsinnstilt med type fôr og mengde. Porsjonen blir beregnet av det inteligente styreskapet etter fôrets volumvekt. Visualiseringen på styreskapet gjør det mulig å lese av hvor mye fôr som hver dag er levert i hver automat.

Fyll siloene med samme anlegg
Med Simatek Drum Feeder og Simatek Pendular skålelevator kan vi både fylle siloene og fôre skånsomt og hurtig. Med anlegget fra Simatek unngår vi fôrknusing.

Vektbaserte porsjonsfôringsanlegg

Vektbaserte porsjonsfôring er et avansert restløst tørrfôringsanlegg for nøyaktig fôrregistrering på vekt, og med muligheter for flere fôrslag der en kan kjøre glidende fôrskifte. Dette anlegget kan fjernstyres og en kan justere fôringen ute ved hvert kar. Visualiseringen på styreskapet gjør det mulig å lese av hvor mye fôr som hver dag er levert i hver automat.

Fyll siloene med samme anlegg
Med Simatek Drum Feeder og Simatek Pendular skålelevator kan vi både fylle siloene og fôre skånsomt og hurtig. Med anlegget fra Simatek unngår vi fôrknusing.

For mer informasjon om våre tørrfôringsanlegg, ta kontakt

NYHET 2023: Smart fôring

Endelig kan vi lansere vårt nye SCADA styresystem for fôringsanlegg! Basert på tett samarbeid med noen av landets beste fiskeoppdrettere har vi nå utviklet et helt nytt styresystem skreddersydd for landbasert akvakultur.

Ta kontakt; vi gleder oss til å gi demonstrasjon og vise hvorfor vi kaller det SMART FÔRING

Noen viktige innovasjoner:

  • Svært brukervennlig SCADA grensesnitt. Et raskt blikk på skjermen gir oversikt over status på fôring og eventuelle hendelser
  • Helautomatisk kalibrering av utfôret mengde. Hver gang man skifter pellet eller endrer hastighet på fôrautomat vil det være behov for å kalibrere gram / sekund. Dette skjer automatisk i Lakseystemers nye styresystem og kalibreringsverdiene logges over tid slik at man har full kontroll på fôrmengde til enhver tid
  • Frekvensstyrt fôring for maksimal presisjon. Ved å kjøre lav hastighet i fiskens tidlige livsstadier oppnås bedre spredning av fôret og signifikant bedre tilvekst enn ved tradisjonell pausetid / gangtid styring. Sammen med helautomatisert kalibrering oppnås maksimal presisjon på fôringen og full fleksibilitet i ønsket fôringsstrategi.
  • Digitalt kryptert sikkerhetsnøkkel for sikker og effektiv support ved behov for assistanse
  • Smart kontroll på bestilling av fôrbatcher gir særdeles høy simultankapasitet. Sammenlignet med våre konkurrenter kan Laksesystemers styring gi så mye som 70 % høyere kapasitet med samme hardware.

For mer informasjon, ta kontakt

Kontakt oss

Bli kontaktet