Ventilasjon

Big Dutchman

Ventilasjon basert på undertrykk kan settes opp i ulike varianter og kombinasjoner. Friskluft kommer inn i rommet gjennom vegg- eller loftsventiler, mens luft suges ut av rommet gjennom avtrekkskanaler med vifte. Dette skaper undertrykk.

Vi tilbyr ventilasjonsløsninger etter behov – ventilasjonen styrer som minimum etter innstilt temperatur og det er mulig med måling av fukt og gasser som innspill til ventileringen.

Som sikkerhet leveres 24V nødopplukk som styrer anlegget ved strømbrudd og et alarmsystem med GSM-utringer som varsler om det er svikt eller overskredet alarmgrenser inne i rommene som ventileres.

Kontakt oss

Bli kontaktet