Fiskevekt med AI-teknologi

ReelWeight – fiskevekt og vektdistribusjon i sanntid uten håndtering av fisk og tapte fôringsdager. «Plug and play» teknologi som sporer individuelle fisker for å gi nøyaktig måling av vekt.

HOVEDFUNKSJONER REELWEIGHT
Utviklet for landbasert

ReelWeight er designet for å ta høyde for de store miljøforskjellene i landbaserte anlegg, som for eksempel lys, strømhastighet og fisketetthet.


Problemfri bruk
Enkelt å installere, enkelt å bruke. Det tar mindre enn 15 minutter å sette opp et ReelWeight kamera i en tank, og AI teknologien begynner å veie fisken umiddelbart.


Kontinuerlig måling gir resultater
ReelWeight anbefales brukt til å foreta kontinuerlig måling av fiskens vekt. Jo mer tid i vannet, jo bedre vil vektestimatet reflektere fiskens faktiske vekt. ReelWeight data presenteres som informativ grafikk


Økt produktivitet og bedre fiskevelferd
Bruken av ReelWeight hjelper med å redusere tapt tilvekst knyttet til håndtering av fisk i forbindelse med tradisjonelle metoder for å foreta snittveiing av fisk. Dette reduserer stress og maksimerer tilgjengelig tid for fôring, samtidig som det frigjør tid for røkteren sammenlignet med andre metoder for måling av vekt.

Besøk ReelData sin nettside

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Kontakt informasjon

Henvendelsen gjelder