Fôring med AI-teknologi

ReelAppetite – ruk sanntidsinformasjon til å forbedre fôreffektivitet. Laksesystemer tilbyr AI-drevet fôring til å
forbedre fôreffektivitet og produktivitet i landbasert akvakultur.

HOVEDFUNKSJONER REELAPPETITE
Optimalisert fôring
ReelAppetite gir presis fôring gjennom kunstig intelligens software som følger fiskens svingninger i appetitt gjennom døgnet. Dette maksimerer fôropptaket og minimerer fôrspill gjennom produksjonssyklusen.


Forbedret vannkvalitet
Med 24 timers overvåkning vil ReelAppetite sikre at muligheten for fôring kan maksimeres og samtidig unngå hendelser med overfôring som forringer vannkvaliteten. I kombinasjon med vår avanserte AI-sporingsteknologi er vi i stand til å møte metthetsbehovet mer hyppig og kontinuerlig, samtidig som pelletsdeteksjon og -sporing sikrer at færre pellets går tapt i systemet. Samarbeid for suksess Med respekt for kostnadene, kompleksiteten og viktigheten av fôring vil ReelAppetite settes opp til å nå de spesifikke målsettingene til hver enkelt anlegg og teamet til ReelData og Laksesystemer vil jobbe sammen med dere for å sette opp rammer og grenseverdier som sikrer at mål oppnås.


Tillit og partnerskap
Som industrileder i bruk av kunstig intelligens til landbasert har ReelData en sterk referanseliste og partnerskap med de største landbaserte produsentene i verden. Disse produsentene bruker ReelAppetite for å støtte deres fôringsstrategi.

Besøk ReelData sin nettside

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Kontakt informasjon

Henvendelsen gjelder