Telling av fisk med AI-teknologi

ReelCount leverer nøyaktige fiskeantall, hver gang. Brukervennlig teknologi som sporer individuelle fisker for å gi nøyaktige tellinger i forbindelse med flytting av fisk .

HOVEDFUNKSJONER REELCOUNT
Enkelt å installere, enkelt å bruke. ReelCount kan settes opp på minutter. Koble ReelCount til en strømkilde og pek mot fisk for å starte telling!

Vær trygg på resultatene
Med sanntidsstrømming av hver fisketransport og data og video lagret for hver transport vil kvalitetskontroll av data aldri være et tema.

Systemfleksibilitet
Hvis ReelCount kan se fisk, kan det samle data. Telling er tilgjengelig for sorterings- og vaksineringsstasjoner, avvannere og leveringssystemer. Uansett hvor fisken blir synlig gjennom en transportprosess kan ReelCount bli brukt til å spore og telle fisken. m,ReelCount identifiserer individuelle fisk og sporer dem gjennom flytteprosessen

Fungerer for alle arter
ReelCount fungerer uavhenig av art. Vi har erfaring med å måle og loggføre data fra mange arter med vår sofistikerte og tilpasningsdyktige AI teknologi.

Besøk ReelData sin nettside

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Kontakt informasjon

Henvendelsen gjelder